Πρόγραμμα ομιλιών

Μπορείτε να το βρείτε εδώ σε μορφή PDF.