Προβλήματα Ανάλυσης 2007

Ηράκλειο, 5-7 Οκτωβρίου 2007

Οργανώνεται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης μια τριήμερη συνάντηση από 5-7 Οκτωβρίου 2007 στην ευρύτερη περιοχή της Μαθηματικής Ανάλυσης.

Η συνάντηση έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας στην Ανάλυση και, πέρα από την παρουσίαση αποτελεσμάτων, η έμφαση στις ομιλίες θα είναι να δοθούν στο ακροατήριο συγκεκριμένα ερευνητικά προβλήματα, διατυπωμένα με σαφή τρόπο που να είναι, κατά το δυνατόν, κατανοητά και στους μη ειδικούς.

Ελπίζουμε ότι θα είναι μια διοργάνωση πολύ χρήσιμη για την Ελληνική κοινότητα της Ανάλυσης και ιδιαίτερα για τους νέους ερευνητές.

Οικονομική ενίσχυση
Θα υπάρχει δυνατότητα για οικονομική ενίσχυση συμμετεχόντων, ιδίως των νέων.