Βαθμολογικό Σύστημα

Δεν θα γίνουν ενδιάμεσες πρόοδοι. Αντ' αυτών, θα δοθεί ένας αριθμός on-line quiz (τεστ), περίπου ένα κάθε 10 ημέρες. Η συμμετοχή σε αυτά είναι εξαιρετικά υποβοηθητική, γιατί σας προετοιμάζει για την τελική εξέταση Ιουνίου ή/και Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, έστω q ο βαθμός στα 10, που συγκέντρωσε κάποιος από τα τεστ και τ ο βαθμός της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου (ή Σεπτεμβρίου). Τότε:

Τελικός βαθμός Ιουνίου (ή Σεπτεμβρίου) = τ αν τ < 5,    0.4q + 0.6τ, αν τ ≥ 5.

Τα θέματα των τεστ θα σας προετοιμάζουν για τα θέματα της τελικής εξέτασης, οπότε, παράλληλα με τις εβδομαδιαίες ασκήσεις, αποτελούν ένα απαραίτητο βοήθημα στη μελέτη σας. Για να μπορείτε να συμμετέχετε στα τεστ (on-line quiz) είναι απαραίτητο να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα 

https://fourier.math.uoc.gr/~mk/moodle/login/index.php

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στα δεξιά εκείνης της ιστοσελίδας.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος 2013, 2:12 μμ
Παράλειψη Navigation

Navigation