Βιβλία

Συνιστώμενα βιβλία για τη μελέτη σας.

  • Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Ι. Εμμανουήλ, Μ. Μαλιάκας, Ο. Ταλέλλη, Μια Εισαγωγή στην Άλγεβρα, εκδόσεις "Σοφία", Αθήνα 2005.
  • J.B. Fraleigh, Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1994.

Κατά βάση, θα ακολουθήσομε το πρώτο από τα παραπάνω βιβλία επειδή ταιριάζει περισσότερο με τη σειρά παρουσίασης της ύλης, σύμφωνα με την οποία θα προηγηθούν οι δακτύλιοι και τα σώματα και θα ακολουθήσουν οι ομάδες, ενώ στο δεύτερο βιβλίο προηγούνται οι ομάδες και έπονται οι δακτύλιοι και τα σώματα.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2013, 9:07 μμ
Παράλειψη Navigation

Navigation