--- Μαθηματικά στον Κόσμο (Νο 8): Στον κινηματογράφο ---

nash

Για ένα πολύ μικρό κομμάτι της κοινωνίας τα Μαθηματικά είναι η ζωή μας.

Για τους περισσότερους είναι κάτι το ακατανόητο και αποφευκτέο. Ταυτόχρονα όμως είναι και κάτι το μαγικό όσο και απόμακρο πράγμα που έχει δημιουργήσει και ένα θαυμασμό σε πολύ κόσμο, τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική (όπου δεν υπάρχει στο μυαλό του πολύ κόσμου η αυτόματη σύνδεση του Μαθηματικού με την ανεργία, τα ιδιαίτερα, κλπ.). Αυτός ο θαυμασμός έχει βρει έκφραση σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2013, 2:10 πμ
Παράλειψη Comments

Comments

Show comments
Παράλειψη Navigation

Navigation