21/11/12: Ημερολόγιο μαθήματος (Μ. Κολουντζάκης)

Σήμερα είδαμε τη μέθοδο αντικατάστασης και τη μέθοδο της ολοκλήρωσης κατά μέρη για τον υπολογισμό αορίστων ολοκληρωμάτων.

Διαβάστε τις παρ. 8.3.1 και 8.3.2 και λύστε τις ασκήσεις

σελ. 319: Α: 2, 3, Β: 1, 2, Γ: 2

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2012, 12:50 μμ
Παράλειψη Navigation

Navigation