--- Μαθηματικά στον Κόσμο (Νο 11): Ο πονοκέφαλος των μαθηματικών ---

brain

 

"Mathematics anxiety can prompt a response in the brain similar to when a person experiences physical pain, according to new research at the University of Chicago.'

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2012, 8:16 μμ
Παράλειψη Navigation

Navigation