Άσκηση επί των ισοτιμιών από τον Fraleigh

Για κάποιους, το quiz πιθανόν να παραπέμπει στις ασκήσεις 11-17 της ενότητας 0.2 του βιβλίου "Εισαγωγή στην Άλγεβρα" του Fraleigh. Επειδή δεν έχετε όλοι το βιβλίο, σας βάζω εδώ τις συγκεκριμένες ασκήσεις (δεν θα τις χρειαστείτε όλοι).

Παράλειψη Navigation

Navigation