Βαθμολογία περιόδου Ιουνίου

Σημαντική σημείωση επί της βαθμολογίας

1) Υπενθυμίζω ότι οι συνολικές μονάδες στην εξέταση ήταν 12. Παρακαλώ, λοιπόν, μη ζητήσετε να βελτιώσω τα 4 ή 4,5.

2) Κάποιοι (πολύ λίγοι) δεν θα βρείτε το ΑΜ σας και βαθμό στη λίστα. Αυτό οφείλεται ή στο ότι δεν υπάρχει το όνομά σας στη λίστα που μου έδωσε η γραμματεία (δεν κάνατε εγγραφή;),
ή (μία περίπτωση) ότι διαπίστωσα αντιγραφή (copy-paste) και μηδένισα τα γραπτά.

Παράλειψη Navigation

Navigation

  • Μαθήματα

   • Άλγεβρα

    • Συμμετέχοντες

    • 24 Ιούνιος - 30 Ιούνιος

   • View all courses and categories