ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Λεωφ. Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο. Τηλ: +30 2810393800, Fax +30 2810393881


Σειρά Ομιλιών
The multilinear Kakeya problem

Tony Carbery
Univ. of Edinburgh

Νοέμβριος 2005, Αίθουσα Ζ 301

Ο καθηγητής Carbery επισκέπτεται το Τμήμα Μαθηματικών στη «θέση Πηχωρίδη», το Νοέμβριο 2005. Θα δώσει σειρά ομιλιών με το ακόλουθο θέμα.

In these lectures we will discuss the recent proof of a form of the multilinear Kakeya problem by Bennett, Tao and the lecturer.

We will begin with a discussion of the linear Kakeya and restriction problems. We will then indicate how the multilinear variants arise and discuss the relationships between them. We will prove a baby form of the inequality which is closely related to the Loomis-Whitney and Brascamp-Lieb inequalities, and which gives a quick proof of Beckner's sharp Young convolution inequality. Finally we will prove the inequality in its general form and give applications to multilinear restriction.

No previous knowledge of Kakeya/restriction phenomena is necessary.

http://fourier.math.uoc.gr/~ seminarAnalysis Seminar 2005-10-31