ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Λεωφ. Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο. Τηλ: +30 2810393800, Fax +30 2810393881


Ομιλία
The complex Busemann-Petty problem

Μαρίζα Ζυμωνοπούλου
Univ. of Missouri-Columbia

16 Ιανουαρίου 2008, Ζ-301

The complex Busemann-Petty problem asks whether origin symmetric convex bodies in $ {\mathbf C}^n$ with smaller central hyperplane sections necessarily have smaller volume. We use Fourier analytic methods to prove that the answer is affirmative if $ n\leq 3$ and negative if $ n \geq 4.$

http://www.math.uoc.gr/analysis-seminarAnalysis Seminar 2008-01-10