ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Λεωφ. Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο. Τηλ: +30 2810393800, Fax +30 2810393881


Ομιλία
Καθολικές (Universal) σειρές και Cesaro-αθροισιμότητα

Μανώλης Κατσοπρινάκης
Πανεπιστήμιο Κρήτης

9 Απριλίου 2008, 18:15μμ, Ζ-301

Πρόσφατα ο F. Bayart έδειξε ότι το ανάπτυγμα Taylor (ως προς οποιοδήποτε κέντρο) μιας ολόμορφης συνάρτησης, σε ένα ``κατάλληλοi'' απλά συνεκτικό τόπο του Μιγαδικού επιπέδου, είναι καθολικό (Universal) αν και μόνο αν οι Cesaro $ (C,k)$-μέσοι του είναι Universal για κάθε $ k$ μη-αρνητικό ακέραιο. Επεκτείνουμε το αποτέλεσμα αυτό για κάθε $ k>-1$.

http://www.math.uoc.gr/analysis-seminarAnalysis Seminar 2008-03-28