ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Λεωφ. Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο. Τηλ: +30 2810393800, Fax +30 2810393881


Ομιλία
Harmonic Maps Between Hyperbolic Spaces

Ανέστης Φωτιάδης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4 Ιουνίου 2008, 1:15μμ, Ζ-301

In this talk I will focus on the Dirichlet problem between hyperbolic spaces. I will prove the existence of a harmonic extension for a big class of boundary maps. Initially the spaces will be assumed to be real hyperbolic and this is the case covered in my PhD Thesis. At the end I will demonstrate how we can extend this result in the case of either complex or quaternionic hyperbolic spaces or the octonionic hyperbolic plane. This is is a recent result of Michael Marias and myself.

http://www.math.uoc.gr/analysis-seminar



Analysis Seminar 2008-05-29