ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Λεωφ. Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο. Τηλ: +30 2810393800, Fax +30 2810393881


Ομιλία
Geometric configurations in Euclidean, integer and finite field geometries

Alex Iosevich
Univ. Missouri-Columbia

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2008, Αίθουσα Ζ301

We shall discuss various manifestations of the following problem: given a sufficiently large subset of a vector space, does it contain a copy of a given geometric configuration? Analytic, combinatorial and number theoretic tools will be presented and their interaction emphasized.

http://www.math.uoc.gr/analysis-seminarAnalysis Seminar 2008-07-21