Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά
2023
Προθεσμία για αιτήσεις: 21 Μαΐου 2023

Μη χρησιμοποιείτε διεύθυνση gmail για την αίτησή σας εδώ γιατί για κάποιο λόγο μας απορρίπτει τον email server μας και δεν θα πάρετε το μήνυμα επιβεβαίωσης.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Για την υποβολή υποψηφιότητας)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην υποβολή υποψηφιότητας, δε θα διατεθούν προς πώληση ή δημοσιοποίηση ή διαβίβαση προς τρίτους που δε σχετίζονται με το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Π.Κ. χωρίς την συγκατάθεση των υποψηφίων.

Το Τμήμα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποσταλεί για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Η συμπλήρωση της παραπάνω αίτησης υποψηφιότητας αποτελεί τεκμήριο ότι οι υποψήφιοι έχουν μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που δεν συμφωνούν με τους όρους, οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.