Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ

Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπ. Κρήτης

Εξέταση Σεπτεμβρίου, 16 Σεπτ. 2015, πρωί.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε σε ποια ώρα θα εξεταστείτε κατά την ημέρα της εξέτασης.

Στην εξέταση Σεπτεμβρίου μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσοι δεν έχουν περάσει το μάθημα τον Ιούνιο. Αν επιθυμείτε αναβαθμολόγηση θα εξεταστείτε χωριστά.

Τμήματα:
Τμήμα 0, 09:00-10:30 (ελεύθερες θέσεις: 11)
Τμήμα 1, 10:30-12:00 (ελεύθερες θέσεις: 35)
Τμήμα 2, 12:00-13:30 (ελεύθερες θέσεις: 90)

Δώστε το email σας της μορφής mathXXXX ή temXXXX (μία λέξη, χωρίς το κομμάτι @....) και το password σας.

Username:
Password:
Σε ποιο τμήμα θέλετε να εξεταστείτε;

Δηλωμένες συμμετοχές έως τώρα:

Α/Α Email Φοιτητή Επιλεγμένο Τμήμα
1 math4317@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
2 math4583@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
3 math4719@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
4 math4746@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
5 math4827@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
6 math4831@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
7 math4890@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
8 math4919@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
9 math4944@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
10 math5015@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
11 math5018@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
12 math5064@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
13 math5144@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
14 math5158@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
15 math5181@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
16 math5203@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
17 math5215@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
18 math5225@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
19 math5239@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
20 math5243@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
21 math5244@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
22 math5275@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
23 math5282@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
24 math5360@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
25 math5364@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
26 math5396@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
27 math5414@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
28 math5434@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
29 math5439@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
30 math5460@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
31 math5518@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
32 math5534@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
33 math5538@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
34 math5540@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
35 math5541@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
36 math5568@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
37 math5575@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
38 math5578@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
39 math5588@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
40 math5589@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
41 math5599@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
42 math5601@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
43 math5604@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
44 math5608@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
45 math5610@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
46 math5611@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
47 math5630@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
48 math5640@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
49 math5641@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
50 math5642@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
51 math5647@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
52 math5656@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
53 math5658@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
54 math5662@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
55 math5666@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
56 math5667@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
57 math5671@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
58 math5675@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
59 math5690@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
60 math5692@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
61 math5695@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
62 math5726@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
63 math5731@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
64 math5737@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
65 math5746@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
66 math5750@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
67 math5760@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
68 math5762@math.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
69 tem1666@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
70 tem1726@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
71 tem1741@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
72 tem1789@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
73 tem1881@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
74 tem1893@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
75 tem2050@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
76 tem2072@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
77 tem2125@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
78 tem2128@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
79 tem2134@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
80 tem2148@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
81 tem2150@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
82 tem2160@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
83 tem2163@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
84 tem2164@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
85 tem2167@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
86 tem2181@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
87 tem2207@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
88 tem2214@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
89 tem2220@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
90 tem2239@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
91 tem2245@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
92 tem2246@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
93 tem2263@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
94 tem2269@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
95 tem2310@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
96 tem2312@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
97 tem2313@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
98 tem2327@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
99 tem2338@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
100 tem2344@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
101 tem2352@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
102 tem2355@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
103 tem2361@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
104 tem2364@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
105 tem2399@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
106 tem2405@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
107 tem2406@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
108 tem2412@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
109 tem2436@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
110 tem2449@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
111 tem2455@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
112 tem2463@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
113 tem2466@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
114 tem2483@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
115 tem2485@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
116 tem2498@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
117 tem2511@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
118 tem2516@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
119 tem2518@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
120 tem2527@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
121 tem2529@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
122 tem2535@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
123 tem2550@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
124 tem2551@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
125 tem2554@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
126 tem2562@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
127 tem2563@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
128 tem2574@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
129 tem2588@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
130 tem2602@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
131 tem2612@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
132 tem2615@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
133 tem2623@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30
134 tem2678@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 09:00-10:30