ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Λεωφ. Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο. Τηλ: +30(0)810393800, Fax +30(0)810393881


Σύντομη Σειρά Ομιλιών

UNCERTAINTY IN FOURIER ANALYSIS

Prof. Philippe Jaming
Universite d' Orleans

Αύγουστος 2002

Ο Phillipe Jaming επισκέπτεται για δύο εβδομάδες (από 21/8) το Τμήμα Μαθηματικών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου TMR με τίτλο Harmonic Analysis and Related Problems (HARP). Το Τμήμα Μαθηματικών μετέχει στο δίκτυο αυτό από φέτος (2002) και είναι ο κεντρικός κόμβος για Ελλάδα και Κύπρο.

Θα δώσει δύο ή τρεις ομιλίες με τα ακόλουθα θέματα.

In this series of talks, I will first present an overview of the different types of uncertainty that arise in Fourier analysis (Heisenberg, Hardy, Benedicks/Amrein-Berthier, ...). I will then pursue with more recent results concerning the joint decrease of a function and its Fourier transform, obtained jointly with A. Bonami and B. Demange

Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στη σελίδα του Σεμιναρίου Ανάλυσης.Mihalis Kolountzakis 2002-07-16