Σειρά video: Λύσεις για το δεύτερο διαγώνισμα

Μπορείτε να δείτε τις λύσεις για το 2ο διαγώνισμα που έχει αναρτηθεί εδώ.

Προσοχή: Οι ερωτήσεις των οποίων οι λύσεις φαίνονται στα video δεν είναι πάντα ακριβώς οι ίδιες με αυτές που φαίνονται στο διαγώνισμα. Ο λόγος είναι ότι στο διαγώνισμα υπήρχαν πολλές διαφορετικές μορφές της κάθε άσκησης και οι λύσεις που έχουν ανέβει είναι μόνο για μια από αυτές τις μορφές (όλες οι μορφές όμως είναι αρκετά όμοιες). Γι 'αυτό συνιστώ να βλέπετε την εκφώνηση της κάθε άσκησης μέσα από το ίδιο το video και να θεωρείτε την άσκηση όπως φαίνεται στο διαγώνισμα απλά ως ενδεικτική.

  1. Άσκηση 1
  2. Άσκηση 2
  3. Άσκηση 3
  4. Άσκηση 4
  5. Άσκηση 5
  6. Άσκηση 6
  7. Άσκηση 7
  8. Άσκηση 8
  9. Άσκηση 9
  10. Άσκηση 10

 Και το συνοδευτικό pdf.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Δεκέμβριος 2020, 11:41 πμ
Παράλειψη Navigation

Navigation