Παρακαλώ εγγραφείτε για την εξέταση Σεπτεμβρίου 2018.

Το βαθμολογικό σύστημα παραμένει ακριβώς το ίδιο με αυτό του Ιανουαρίου.

Γλώσσα Προγραμματισμού Ι

Γλώσσα Προγραμματισμού Ι

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπ. Κρήτης

Φθινόπωρο 2017-18

Εξέταση Σεπτεμβρίου 2018

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε σε ποιο τμήμα της εξέτασης θα συμμετάσχετε.

Αν αλλάξετε γνώμη μπορείτε να ξαναδηλώσετε και μένει η τελευταία σας δήλωση.

Τμήματα:
Τμήμα 0, 9:00-10:30 (ελεύθερες θέσεις: 6)
Τμήμα 1, 10:30-12:00 (ελεύθερες θέσεις: 30)

Δώστε το email σας της μορφής mathXXXX ή temXXXX (μία λέξη, χωρίς το κομμάτι @....) και το password σας.

Username:
Password:
Σε ποιο τμήμα θέλετε να συμμετέχετε;

Δηλωμένες συμμετοχές έως τώρα:

Α/Α Email Φοιτητή Επιλεγμένο Τμήμα
1 math4317@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
2 math4583@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
3 math4719@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
4 math4746@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
5 math4827@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
6 math4831@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
7 math4890@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
8 math4919@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
9 math4944@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
10 math5015@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
11 math5018@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
12 math5064@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
13 math5144@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
14 math5158@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
15 math5181@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
16 math5203@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
17 math5215@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
18 math5225@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
19 math5239@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
20 math5243@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
21 math5244@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
22 math5275@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
23 math5282@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
24 math5360@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
25 math5364@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
26 math5396@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
27 math5414@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
28 math5434@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
29 math5439@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
30 math5460@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
31 math5518@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
32 math5534@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
33 math5538@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
34 math5540@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
35 math5541@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
36 math5568@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
37 math5575@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
38 math5578@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
39 math5588@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
40 math5589@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
41 math5599@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
42 math5601@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
43 math5604@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
44 math5608@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
45 math5610@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
46 math5611@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
47 math5630@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
48 math5640@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
49 math5641@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
50 math5642@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
51 math5647@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
52 math5656@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
53 math5658@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
54 math5662@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
55 math5666@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
56 math5667@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
57 math5671@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
58 math5675@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
59 math5690@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
60 math5692@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
61 math5695@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
62 math5726@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
63 math5731@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
64 math5737@math.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
65 math5746@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
66 math5750@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
67 math5760@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
68 math5762@math.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
69 tem1666@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
70 tem1726@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
71 tem1741@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
72 tem1789@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
73 tem1881@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
74 tem1893@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
75 tem2050@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
76 tem2072@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
77 tem2125@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
78 tem2128@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
79 tem2134@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
80 tem2148@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
81 tem2150@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
82 tem2160@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
83 tem2163@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
84 tem2164@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
85 tem2167@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
86 tem2181@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
87 tem2207@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
88 tem2214@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
89 tem2220@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
90 tem2239@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
91 tem2245@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
92 tem2246@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
93 tem2263@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
94 tem2269@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
95 tem2310@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
96 tem2312@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
97 tem2313@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
98 tem2327@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
99 tem2338@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
100 tem2344@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
101 tem2352@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
102 tem2355@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
103 tem2361@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
104 tem2364@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
105 tem2399@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
106 tem2405@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
107 tem2406@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
108 tem2412@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
109 tem2436@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
110 tem2449@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
111 tem2455@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
112 tem2463@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
113 tem2466@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
114 tem2483@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
115 tem2485@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
116 tem2498@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
117 tem2511@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
118 tem2516@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
119 tem2518@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
120 tem2527@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
121 tem2529@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
122 tem2535@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
123 tem2550@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
124 tem2551@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
125 tem2554@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
126 tem2562@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
127 tem2563@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
128 tem2574@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
129 tem2588@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
130 tem2602@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
131 tem2612@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
132 tem2615@tem.uoc.gr Τμήμα 1, 10:30-12:00
133 tem2623@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30
134 tem2678@tem.uoc.gr Τμήμα 0, 9:00-10:30