Μιχάλης Παπαδημητράκης

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,     Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο,

Γραφείο: Γ211,

E-mail: papadim AT math.uoc.gr,    Τηλέφωνο: 2810393840

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ


Άνοιξη 2014-15


Περιεχόμενα

Αίθουσες, ωράριο, ώρες γραφείου.

Τα μαθήματα γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη 3-5 στο αμφιθέατρο Α201. Οι ασκήσεις γίνονται Παρασκευή 11-1 στις Α208, Α212, Ε204.

Το γραφείο μου είναι στο Γ211 και οι ώρες γραφείου μου είναι Δευτέρα και Τετάρτη 2-3. Αν δεν μπορείτε να έρθετε στις ώρες γραφείου μου, επικοινωνήστε μαζί μου για να κανονίσουμε συνάντηση κάποια άλλη ώρα.

Βιβλιογραφία.

Το βασικό σύγγραμμα είναι το

Διανυσματικός Λογισμός των Marsden, Tromba.

Άλλα αξιόλογα βιβλία είναι τα

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός του Apostol, (μετάφραση της πρώτης έκδοσης)

Calculus του Apostol, (στα αγγλικά η δεύτερη έκδοση του προηγούμενου).

Περιεχόμενο του μαθήματος.

Διαφορικός λογισμός: διανύσματα, καμπύλες, επιφάνειες, συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, όρια και συνέχεια, μερικές παράγωγοι, τύπος του Taylor, μέγιστα και ελάχιστα, πεπλεγμένες συναρτήσεις, θεώρημα αντίστροφης απεικόνισης, μέγιστα και ελάχιστα υπό συνθήκες.

Από το βιβλίο των Marsden και Tromba θα καλύψουμε τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια εκτός από τις ενότητες 3.3, 3.4 και 3.5 του τρίτου κεφαλαίου.

Βαθμολόγηση.

Θα γίνει μόνο ένα τελικό διαγώνισμα.

Ημερολόγιο μαθήματος.

Εδώ θα αναρτώ διάφορες πληροφορίες σχετικές με το μάθημα: ασκήσεις, αλλαγές προγράμματος, μαθήματα αναπλήρωσης κλπ.

10-3-2015

Μέχρι τώρα έχω τελειώσει το πρώτο κεφάλαιο και έχω αρχίσει την ενότητα 2.1 του δεύτερου κεφαλαίου.

Από τους βοηθούς έχω ζητήσει να λύσουν στα εργαστήρια τις εξής ασκήσεις:

Ενότητα 1.1: 11, 14, 15, 17, 19, 20, 26, 31.

Ενότητα 1.2: 15, 18, 19, 22.

Ενότητα 1.3: 6, 7, 12, 15(b,c), 16(a), 22, 23, 26, 31, 32.

Ενότητα 1.4: 1, 2(a,b), 3(a,b), 4, 6, 7, 11.

Επαναληπτικές ασκήσεις Κεφ. 1: 9, 10, 18, 19, 20, 34.

Μερικές από αυτές δεν πρόλαβαν να τις λύσουν οι βοηθοί. Πάντως όλες τις παραπάνω ασκήσεις, ακόμη κι αυτές που έλυσαν οι βοηθοί και που έχετε τις λύσεις τους, προσπαθήστε να τις λύσετε μόνοι σας.

12-3-2015

Τελείωσα και την ενότητα 2.1 του δεύτερου κεφαλαίου.

Οι βοηθοί θα λύσουν αύριο στο εργαστήριο τις εξής ασκήσεις:

Ενότητα 2.1: 1(a,b), 2(c), 12, 13, 17, 18, 32.

25-3-2015

Έχω τελειώσει τις ενότητες 3.1 και 3.2 του τρίτου κεφαλαίου.

Επίσης, έχω ουσιαστικά τελειώσει και την ενότητα 2.2 του δεύτερου κεφαλαίου. Μίλησα για τον ορισμό του ορίου και έκανα διάφορα χαρακτηριστικά παραδείγματα υπολογισμού ορίου και συνεχών συναρτήσεων. Διαβάστε μόνοι σας κάποιες βασικές ιδιότητες ορίων και συνεχών συναρτήσεων στην ενότητα 2.2. (Οι περισσότερες ιδιότητες είναι ίδιες με αντίστοιχες ιδιότητες πραγματικών συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής.)

Κοιτάξτε τις εξής ασκήσεις (που έχω αναθέσει στους βοηθούς):

Ενότητα 3.1: 2(b), 6, 7, 8(a,b,c), 10, 12, 13, 14, 15.

Ενότητα 3.2: 2, 3.

Ενότητα 2.2: 4(a,b), 6, 9, 14, 15, 16, 23(b).

Ξαναλέω ότι πρέπει να προσπαθείτε να λύνετε μόνοι σας τις ασκήσεις που προτείνω: και αυτές που έλυσαν οι βοηθοί αλλά και αυτές που δεν πρόλαβαν να λύσουν οι βοηθοί.

26-4-2015

Τελειώσαμε τις ενότητες 2.2, 2.3 και 2.4 του δεύτερου κεφαλαίου.

Κοιτάξτε τις ασκήσεις:

Ενότητα 2.3: 3(b,d), 4(a,b,c), 5, 7(a,b,c), 9, 10.

Ενότητα 2.4: 2(d), 3(a,b,c), 4, 8, 13, 17.

Αύριο θα ανακοινώσω το πότε θα κάνω δύο μαθήματα αναπλήρωσης.

6-5-2015

Έχω τελειώσει τις ενότητες 2.5, 2.6, 4.1 και κοντεύω να τελειώσω την ενότητα 4.2.

Κοιτάξτε τις ασκήσεις:

Ενότητα 2.5: 3(a,b), 4a, 5a, 13(a,b), 15, 16, 20.

Ενότητα 4.1: 1, 4.

Θα γίνουν δύο μαθήματα αναπλήρωσης: στις 25 και 27 Μαΐου (Δευτέρα και Τετάρτη) 1-3 στην Α201.

Ας πούμε ότι απομένει να τελειώσω την ενότητα 4.2 και μετά να κάνουμε τις ενότητες 4.3 και 4.4 για να τελειώσει το μάθημα.

28-5-2015

Τελειώσαμε την ενότητα 4.2 και την ενότητα 4.3 (όχι το συμπλήρωμα) και από την ενότητα 4.4 κάναμε μόνο το θεώρημα αντίστροφης απεικόνισης.

Κοιτάξτε τις ασκήσεις:

Ενότητα 4.2: 6, 7, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 27, 30, 31, 32.

Ενότητα 4.3: 1, 2, 4, 5 (με $ 2x^2+3y^2\leq 3$), 10, 13, 18, 19.

Ενότητα 2.6: 12, 14.

Επαναληπτικές ασκήσεις Κεφ. 4: 14.

3-6-2015

Αύριο το πρωί είναι το τελικό διαγώνισμα.

Η εξέταση θα γίνει σε δύο βάρδιες. Η πρώτη θα είναι 9-11 για τα ονόματα Α-Μα και η δεύτερη 11-1 για τα ονόματα Με-Ω.

4-6-2015

Οι σωστές απαντήσεις στην τελική εξέταση του μαθήματος είναι εδώ.

Οι τελικοί βαθμοί είναι εδώ.

28-8-2015

Οι βαθμοί της εξέτασης της περιόδου Σεπτεμβρίου είναι εδώ.

Την επόμενη εβδομάδα, 31-8 έως 4-9, κάθε μέρα 11-1 μπορείτε να έρθετε όσοι έχετε σοβαρή ένσταση για τον βαθμό σας να δείτε το γραπτό σας στο γραφείο μου.

15-1-2016

Οι βαθμοί της εμβόλιμης εξεταστικής είναι εδώ.Mihalis Papadimitrakis 2016-09-26