Γραμμική Άλγεβρα II, Εαρινό 2009
Μαρία Λουκάκη
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο,
E-mail: loukaki@gmail.com

Περιεχόμενο μαθήματος
  • Διανυσματικοί χώροι
  • Γραμμικές απεικονίσεις
  • Πολυώνυμα-Άλγεβρα $F[x]$
  • Ιδιοτιμές- Ιδιοδιανύσματα
  • Διαγωνιοποιήσιμοι πίνακες-γραμμικές απεικονίσεις
  • Κανονικές μορφές (Μορφή Jordan)
  • Ερμιτιανοί πίνακες
  • Χώροι με εσωτερικό γινόμενο
  • Τετραγωνικές μορφές
Βιβλιογραφία
Θα ακολουθήσω το βιβλίο ``Εισαγωγή στην Γραμμική άλγεβρα, Τόμος Β'', Βάρσος, Δεριζιώτης, Μαλιάκας, Ταλλέλη, Εκδόσεις Σοφία.
Ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου μπορείτε να δείτε εδώ.
Επίσης μπορείτε να δείτε και τα εξής:
1) Σημειώσεις του Μ. Παπαδημητράκη
2)``Linear algebra'', Shilov, Dover
3)``Lectures on Linear Algebra'', Gelfand, Dover
4)``Linear Algebra'', Hoffman-Kunze, Prentice Hall.
5) Γραμμική άλγεβρα, Σημειώσεις Π. Πάμφιλου, Τροχαλία

Βασικές πληροφορίες για το μάθημα

Ώρες Μαθημάτων: Δευτέρα 9-11 και Τετάρτη 11-1
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12:30 και Τετάρτη 10-11 στο Γ115
Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα, Γραμμική Άλγεβρα 1
Ασκήσεις: θα ανακοινώνονται σε αυτή την σελίδα εμβομαδιαία φυλλάδια με προτεινόμενες ασκήσεις.
Βαθμολογικό Σύστημα - Εξετάσεις: Κάθε μία η δύο εβδομάδες θα υπάρχουν quiz διάρκειας 15 λεπτών με 1 ή 2 ασκήσεις σχετικές με το φυλλάδιο που σας έχει δωθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μετρήσω 6 από αυτά (δηλ. έχετε την δυνατότητα να "πετάξετε" κάποια από αυτά). Ο μέσος όρος αυτών των 6 καλύτερων είναι ο βαθμός των quiz σας Τ. Ο τελικός σας θα είναι το μέγιστο των { 20% Τ+40% Πρόοδος1+ 40% Πρόοδος2, Τελικός }.
Ημερολόγιο μαθήματος: Εδώ μπορείτε να δείτε την ύλη πού καλύπτω στις διαλέξεις.

Ανακοινώσεις
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2010, ΩΡΑ 11-1 ΣΤΗΝ Γ104

Ασκήσεις Quiz
Φυλλάδιο 1 Απαντήσεις    
Φυλλάδιο 2 Υποδείξεις-Σύντομες λύσεις Quiz 1 16/2/09
Φυλλάδιο 3 Υποδείξεις-Σύντομες λύσεις Quiz 2 25/2/09
Φυλλάδιο 4 Υποδείξεις-Σύντομες λύσεις Quiz 3 9/3/09
Φυλλάδιο 5 Υποδείξεις-Σύντομες λύσεις Quiz 4 18/3/09
Φυλλάδιο 6 Υποδείξεις-Σύντομες λύσεις Quiz 5 30/3/09
Φυλλάδιο 7 Υποδείξεις-Σύντομες λύσεις ΠΡΟΟΔΟΣ  
Φυλλάδιο 8   Quiz 6 29/4/09
Φυλλάδιο 9 Υποδείξεις-Σύντομες λύσεις Quiz 7 4/5/09
Φυλλάδιο 10 Υποδείξεις-Σύντομες λύσεις Quiz 8 11/5/09
Φυλλάδιο 11 Υποδείξεις-Σύντομες λύσεις    Maria Loukaki 2010-05-25