Εισαγωγή στην Θεωρία Γραφημάτων , Εαρινό 2010
Μαρία Λουκάκη
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο,
E-mail: loukaki@gmail.com

Περιεχόμενο μαθήματος Θα γίνει επιλογή από:
 • Βασικές έννοιες (απλά γραφήματα, διμερή γραφήματα, συνεκτικά, ισόμορφα, υπογραφήματα, πίνακας συνδεσμολογίας)
 • Μονοπάτια και κύκλοι, Eulerian, Hamiltonian γραφήματα, παραδείγματα, εφαρμογές
 • Δέντρα και Δάση (ιδιότητες, Θεώρημα του Cayley, εφαρμογές)
 • Αλγόριθμοι( π.χ. Kruskal, Dijkstra)
 • Διμερή γραφήματα, Θεώρημα Γάμου
 • Ταιριάσματα (Θεωρήματα των Hall, Menger)
 • Επίπεδα γραφήματα, Euler's formula
 • Χρωματισμοί κορυφών , Θεώρημα του Brook
 • Θεώρημα 5 χρωμάτων, χρωματικά πολυώνυμα
 • Χρωματισμοί ακμών
 • Θεώρημα Ramsey
 • Γραφήματα και γραμμική άλγεβρα
 • Γραφήματα και ομάδες
Βιβλιογραφία
1) Σημειώσεις του Μ. Κολουντζάκη
2)``Introduction to Graph Theory'',West
3)``Graph Theory'', Diestel
4)``Graphs: An Introductory Approach'', Wilson/Watkins
5)``Graphs and digraphs'', Chartran/Lesniak

Βασικές πληροφορίες για το μάθημα

Ώρες Μαθημάτων: Τρίτη 9-11 (Γ 104) και Παρασκευή 9-11(Γ 104)
Ώρες Γραφείου: Τρίτη-Τετάρτη 11-12:30 στο Γ115
Προαπαιτούμενα: Θεμέλια Μαθηματικών, Γραμμική Άλγεβρα 1
Ασκήσεις: θα ανακοινώνονται σε αυτή την σελίδα εμβομαδιαία φυλλάδια με προτεινόμενες ασκήσεις.
Βαθμολογικό Σύστημα - Εξετάσεις: το μέγιστο των $\{ 0.6 \cdot Q +0.4 \cdot T,
0.8 \cdot Q +0.2 \cdot T \}$ όπου $Q$ και $T$ οι βαθμοί των quiz και τελικού αντίστοιχα.
Ημερολόγιο μαθήματος: Εδώ μπορείτε να δείτε την ύλη πού καλύπτω στις διαλέξεις.

Ανακοινώσεις
Τελική βαθμολογία (τελευταία στήλη)

Ασκήσεις Quiz
Φυλλάδιο 1 1ο: 04/03/10
Φυλλάδιο 2 2ο: 11/03/10
Φυλλάδιο 3 3ο: 19/03/10
Φυλλάδιο 4 4ο: 13/04/10
Φυλλάδιο 5 5o: 23/04/10
Φυλλάδιο 6 6ο: 04/05/10
Φυλλάδιο 7 7ο: 18/05/10
Φυλλάδιο 8 8o:Maria Loukaki 2010-06-26