Πεπερασμένες Ομάδες, Εαρινό 2013
Μαρία Λουκάκη
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
E-mail: loukaki@gmail.com

Περιεχόμενο μαθήματος
  • Δράσεις ομάδων
  • Θεωρία Sylow
  • Subnormality
  • Split extensions
  • Commutators
  • Tranfer Theory
Βιβλιογραφία
Θα ακολουθήσω το βιβλίο Finite Group Theory του I.M. Isaacs.
Σχετικά με κομμάτια από την ύλη του μαθήματος είναι και τα
1) Finite Group Theory, M. Aschbacher,
2) Finite Groups, D. Gorenstein,
3) Endliche Gruppen I, B. Huppert,
4) A course in the theory of Groups, D. Robinson,
5) Group Theory, M Suzuki,
6) Finite Groups, B.A.F. Wehrfritz

Βασικές πληροφορίες για το μάθημα

Ώρες Μαθημάτων: Τρίτη, Πέμπτη 9-11 στην Αίθουσα Ε205.
Ώρες Γραφείου: Μετα τις 11 είμαι Δ. Τρ. και Πεμπ. στο γραφείο μου (Γ315). Είστε ευπρόσδεκτοι για οποιαδήποτε απορία.
Βαθμολογικό Σύστημα: Ο βαθμός σας θα υπολογιστεί σαν συνάρτηση εβδομαδιαίων ασκήσεων που θα λύνετε και μιας τελικής εξέτασης.
Προαπαιτούμενα: Άλγεβρα, Θ. Ομάδων

Ανακοινώσεις
Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το μάθημα. Βαθμοί Σεπτεμβρίου:
4195: 8
1378: 0

Ασκήσεις για παράδοση Ημερομηνία
1ο Φυλλάδιο 28/2/13
2ο Φυλλάδιο 12/3/13
3ο Φυλλάδιο 21/3/13
4ο Φυλλάδιο 28/3/13
5ο Φυλλάδιο 4/4/13
6ο Φυλλαδιο 16/4/13
7ο Φυλλαδιο 25/4/13
8ο Φυλλαδιο 16/5/13
9ο Φυλλαδιο 28/5/13Maria Loukaki 2013-09-18