Ανάλυση 1, Χειμερινό 2011
Μαρία Λουκάκη
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο,
E-mail: loukaki@gmail.com

Περιεχόμενο μαθήματος
  • Αξίωμα πληρότητας
  • Ακολουθίες πραγματικών αριθμών
  • Συνεχείς συναρτήσεις
  • Παράγωγοι συναρτήσεων
  • Σειρές πραγματικών αριθμών
Βιβλιογραφία
1) Σημειώσεις Θ. Μήτση.
2) Σημειώσεις Μ. Παπαδημητράκη.
3) ``Αρχές Μαθηματικής Αναλύσεως'', W. Rudin
4) ``Απειροστικός Λογισμός'', Τόμος 1, Νεγρεπόντης, Γιωτόπουλος, Γιαννακούλιας
5) ``Διαφορικός και Ολοκληρωρτικός Λογισμός'', Spivak.

Βασικές πληροφορίες για το μάθημα

Ώρες Μαθημάτων: Δευτέρα, Τετάρτη 9-11 στο Αμφ ΒΞ
Ασκήσεις: Τρίτη 1-3 στην Θ201 ή Πέμπτη 5-7 στο Αμφ ΣΠ
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα, Τετάρτη 11-12 στο Γ115
Βαθμολογικό Σύστημα - Εξετάσεις: O βαθμός σας υπολογίζεται σαν το μέγιστο των $\{ \frac{P1 +P2 +P3}{3} , T\}$ όπου $P1, P2, P3$ και $T$ οι βαθμοί των προόδων και του τελικού αντίστοιχα. Για να χρησιμοποιήσετε το σχήμα με τις προόδους πρέπει σε κάθε μία να γράψετε βαθμό \bgroup\color{red}$\geq 3$\egroup.
Ημερολόγιο μαθήματος: Εδώ μπορείτε να δείτε την ύλη πού καλύπτω στις διαλέξεις.

Ανακοινώσεις

Aποτελέσματα 3 προόδων..
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Όσοι έδωσαν τελική εξέταση και δεν αναφέρεται ο βαθμός τους έχουν γράψει < 2.5. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν από το γραφείο μου την Παρασκευή 27/02 απο τις 10-12.

Ασκήσεις
Φυλλάδιο 1
Φυλλάδιο 2
Φυλλάδιο 3
Φυλλάδιο 4
Φυλλάδιο 5
Φυλλάδιο 6
Φυλλάδιο 7
Φυλλάδιο 8
Φυλλάδιο 9
Φυλλάδιο 10
Φυλλάδιο 11
Φυλλάδιο 12Maria Loukaki 2017-12-20