Θεωρία Πιθανοτήτων, Χειμερινό 2012
Μαρία Λουκάκη
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο,
E-mail: loukaki@gmail.com

Περιεχόμενο μαθήματος
  • Συνδυαστική ανάλυση (μεταθέσεις, συνδυασμοι, διαμερίσεις)
  • Χώροι πιθανότητας
  • Δεσμευμένες πιθανότητες, ανεξαρτησία.
  • Διακριτες τ.μ. (διωνυμική, bernoulli, Poison...)
  • Ανεξάρτητες τ.μ.
  • Απειρες ακολουθίες δοκιμων Bernoulli
  • Αθροίσματα ανεξάρτητων τ.μ.
  • Μέση τιμή
  • Ροπές, διασπορά
  • Ανισότητα Chebyshev
Βιβλιογραφία
1) ``Εισαγωγή στις Πιθανότητες'', Hoel, Port, Stone
2) ``Θεωρία Πιθανοτήτων``, Ρουσσα
3) Σημειώσεις "Πιθανότητες", Κλωνιάς
4) Σημειώσεις ''Διακριτή Πιθανότητα``, Κολουντζάκης
5) '' Introduction to Probabiblity``, Ross

Βασικές πληροφορίες για το μάθημα

Ώρες Μαθημάτων: Τρίτη 12-1 και Παρασκευή 1-3 στο Αμφ. ΒΞ. Κάθε Πέμπτη 11-1 (Αμφ Β) και 1-3 (Αμφ Α) θα γίνονται ασκήσεις.
Ώρες Γραφείου: Παρασκευή 10-12 στη Γ115
Βαθμολογικό Σύστημα Ο βαθμός σας θα υπολογιστεί σαν το μέγιστο των { 50% P1 + 50% P2, T}, όπου P1 P2 και T οι βαθμοί των απαλλακτικών προόδων και του τελικού αντίστοιχα. Για το σχήμα με τις προόδους πρέπει σε κάθε μία να γράψετε τουλάχιστον 3.5.
Ημερολόγιο μαθήματος: Εδώ μπορείτε να δείτε την ύλη πού καλύπτω στις διαλέξεις.
Ασκήσεις: θα ανακοινώνονται, σε αυτή τη σελίδα, εμβομαδιαία φυλλάδια με προτεινόμενες ασκήσεις. Μερικές από αυτές θα λύνονται την ώρα των ασκήσεων.

Ανακοινώσεις

Τελικά Αποτελέσματα.
Οι φοιτητές με Α.Μ. 3974, 4497 και 4544 να επικοινωνήσουν μαζί μου. Όσοι θέλουν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν από το γραφείο μου την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 10-11 το πρωί.
Για όσους οι πιθανότητες είναι το τελευταίο μάθημα για πτυχίο (αυστηρά τελευταίο, με επίδειξη αναλυτικής βαθμολογίας) θα δωθεί μια επιπλέον γραπτή εξέταση. Όσοι είναι σε αυτή την κατηγορία να επικοινωνήσουν μαζί μου μέχρι την Τετάρτη 6/2.

Ασκήσεις
Φυλλάδιο 1 Φυλλάδιο 6
Φυλλάδιο 2 Φυλλάδιο 7
Φυλλάδιο 3 Φυλλάδιο 8
Φυλλάδιο 4 Φυλλάδιο 9
Φυλλάδιο 5 Φυλλάδιο 10
Πρόοδος 1 Πρόοδος 2

QUIZ Στις διακριτές πιθανότητες είναι πολύ εύκολο να ''μετρήσετε`` κάτι λάθος. Ο μόνος τρόπος να προστατευθείτε είναι να την ''πατήσετε`` σε αρκετά παραδείγματα (κατά το γνωστό, αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις). Δυστυχώς είστε πάρα πολλά άτομα για να δίνω και να διορθώνω εβδομαδιαία 10λεπτα τεστάκια, όπως σκόπευα. Αντ'αυτού, θα γράφω σε αυτή την σελίδα τα quiz που σκόπευα να δώσω (και δίπλα μονολεκτικες απαντήσεις.) Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να δουλεύουν τα τεστάκια και να συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με τις δικές μου. Σε κάθε quiz θα γράφω παραπάνω από μια ερωτήσεις, που θα αντιστοιχούσαν σε διαφορετικά θέματα αν δίνονταν στην τάξη. Όταν τα λύνετε, υπολογίστε ότι ο χρόνος του κάθε Quiz είναι περίπου 10', αλλά για μία ερώτηση.
Σας συνιστώ θερμά να τα κοιτάτε!!!

Quiz Απαντήσεις Ύλη Quiz Απαντήσεις Ύλη
1o 27/9/12 Είναι για ζέσταμα, αφορά την αρχή απαρίθμησης. 7o 15/11/12 Γραμμικότητα μέσης τιμής
2o 4/10/12 Μεταθέσεις και από n διαλέγω k. 8o 23/11/12 Από κοινού σ.π.-Ανεξαρτησία.
3o 10/10/12 Δεσμευμένες πιθανότητες, πολ/κος κανόνας 9o 28/11/12 Αθροίσματα τ.μ.
4o 18/10/12 Δεσμευμένες πιθανότητες 10o 28/11/12 Δεσμευμένη μέση τιμή
5o 25/10/12 Ανεξάρτητες δοκιμές 11o 7/12/12 Διασπορά, συνδιακύμανση
6o 8/11/12 T.μ., πυκνότητα, κατανομή 12o 20/12/12 Markov, ChebyshevMaria Loukaki 2013-02-17