Μιχάλης Παπαδημητράκης

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,     Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο,

Γραφείο: Γ211,

E-mail: papadim AT math.uoc.gr,    Τηλέφωνο: 2810393840

Άνοιξη 2015-16


Περιεχόμενα

Αίθουσες, ωράριο, ώρες γραφείου.

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη 11-1 και Πέμπτη 9-11 στο αμφιθέατρο Α201. Οι ασκήσεις γίνονται με τη μορφή εργαστηρίου κάθε Τετάρτη 5-7 στην αίθουσα Ε212.

Το γραφείο μου είναι στο Γ211 και οι ώρες γραφείου μου είναι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 1-3. Αν δεν μπορείτε να έρθετε στις ώρες γραφείου μου, επικοινωνήστε μαζί μου για να κανονίσουμε συνάντηση κάποια άλλη ώρα.

Βιβλιογραφία.

Το βασικό σύγγραμμα είναι το

Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις των Boyce και DiPrima.

Πάντως, το μάθημα θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις σημειώσεις του κου Τερσένοβ που βρίσκονται εδώ.

Περιεχόμενο του μαθήματος.

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (κυρίως πρώτης και δεύτερης τάξης), μερικές διαφορικές εξισώσεις (πρώτης τάξης, κυματική, διάχυσης και Laplace) και σειρές Fourier (σε σχέση με τις μερικές διαφορικές εξισώσεις).

Βαθμολόγηση.

Θα γίνουν δύο πρόοδοι. Η πρώτη (Π1) θα εξετάσει τις συνήθεις ΔΕ και θα γίνει την όγδοη εβδομάδα και η δεύτερη (Π2) θα εξετάσει τις μερικές ΔΕ και θα γίνει την δέκατη τέταρτη εβδομάδα (δηλαδή ανάμεσα στο τέλος των μαθημάτων και στην αρχή της εξεταστικής περιόδου.) Μπορεί κάποιος να περάσει το μάθημα δίνοντας μόνο τις δύο προόδους με τελικό βαθμό (Π1+Π2)/2 και με την προϋπόθεση ότι θα πάρει τουλάχιστον 2,5 σε καθεμία από τις δύο προόδους.

Εναλλακτικά, μπορεί κάποιος να δώσει το τελικό διαγώνισμα (στην εξεταστική Ιουνίου).

Αν κάποιος δεν πάρει 2,5 είτε στην πρώτη είτε στην δεύτερη πρόοδο ή αν το (Π1+Π2)/2 είναι μικρότερο από 5, τότε μπορεί να δώσει το τελικό διαγώνισμα.

Το δικό μου τμήμα και το τμήμα του κου Ζουράρη είναι ανεξάρτητα. Όμως, τα θέματα στις προόδους και στο τελικό διαγώνισμα θα είναι παρόμοια και ίδιας δυσκολίας. Και στα δύο τμήματα τα θέματα θα είναι συνδυασμός πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης.

Εργαστήριο.

Κάθε Τετάρτη 5-7 θα λύνετε εσείς ασκήσεις στο εργαστήριο με την επίβλεψη τη δική μου και των δύο βοηθών. Την πρώτη εβδομάδα δεν θα γίνει εργαστήριο.

Ημερολόγιο μαθήματος.

Εδώ θα αναρτώ διάφορες πληροφορίες σχετικές με το μάθημα: ασκήσεις, αλλαγές προγράμματος, μαθήματα αναπλήρωσης κλπ.

16 Φεβρουαρίου.

Το πρώτο φυλάδιο ασκήσεων βρίσκεται εδώ. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις. (Όχι οι λύσεις.) Πάνω σ' αυτό θα δουλέψετε στο εργαστήριο της Τετάρτης 17/2. Καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά και να προσπαθήσετε να λύσετε τις ασκήσεις πριν από το εργαστήριο.

21 Φεβρουαρίου.

Το δεύτερο φυλάδιο ασκήσεων (με τις απαντήσεις) βρίσκεται εδώ. Θα μας απασχολήσει στο εργαστήριο της Τετάρτης 24/2 αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε από πιο πριν.

29 Φεβρουαρίου.

Το τρίτο φυλάδιο ασκήσεων (με τις απαντήσεις) βρίσκεται εδώ.

7 Μαρτίου.

Η πρώτη πρόοδος θα γίνει 1 Απριλίου. Το πρώτο τμήμα (το δικό μου) θα εξεταστεί 3-5 και το δεύτερο τμήμα (του κου Ζουράρη) θα εξεταστεί 5-7. Οι αίθουσες θα ανακοινωθούν αργότερα.

8 Μαρτίου.

Το τέταρτο φυλλάδιο ασκήσεων είναι εδώ.

9 Μαρτίου.

Οι λύσεις του πρώτου φυλλαδίου είναι εδώ. Έχω γράψει λύσεις για τις περισσότερες ασκήσεις. Οι υπόλοιπες λύνονται με τελείως παρόμοιο τρόπο.

11 Μαρτίου.

Οι λύσεις του δεύτερου φυλλαδίου είναι εδώ.

12 Μαρτίου.

Οι λύσεις του τρίτου φυλλαδίου είναι εδώ.

13 Μαρτίου.

Οι λύσεις του τέταρτου φυλλαδίου είναι εδώ.

Ελπίζω να μην ξεχνάτε ότι πρέπει να προσπαθείτε μόνοι σας και μόνο σε έσχατη ανάγκη βλέπετε τις λύσεις.

15 Μαρτίου.

Το πέμπτο φυλλάδιο ασκήσεων είναι εδώ.

21 Μαρτίου.

Το έκτο φυλλάδιο ασκήσεων είναι εδώ.

23 Μαρτίου.

Οι λύσεις του πέμπτου φυλλαδίου ασκήσεων είναι εδώ.

25 Μαρτίου.

Οι λύσεις του έκτου φυλλαδίου ασκήσεων είναι εδώ.

26 μαρτίου.

Προσέξτε: τα θέματα της πρώτης προόδου (και μάλλον όλων των διαγωνισμάτων) θα είναι όλα ανάπτυξης.

27 Μαρτίου.

Το έβδομο φυλλάδιο ασκήσεων είναι εδώ.

6 Απριλίου.

Το όγδοο φυλλάδιο ασκήσεων είναι εδώ.

10 Απριλίου.

Τα αποτελέσματα της πρώτης προόδου είναι εδώ.

22 Απριλίου.

Η δεύτερη πρόοδος θα γίνει την Τετάρτη 25 Μαΐου στις αίθουσες Α201, Α203 και Α214. Το δικό μου τμήμα θα εξεταστεί 11-1 και του κου Ζουράρη 1-3.

25 Απριλίου.

Οι λύσεις του έβδομου και του όγδοου φυλλαδίου ασκήσεων είναι εδώ και εδώ. Επίσης το ένατο και το δέκατο φυλάδιο ασκήσεων είναι εδώ και εδώ.

26 Απριλίου.

Οι λύσεις του ένατου και του δέκατου φυλλαδίου ασκήσεων είναι εδώ και εδώ.

9 Μαΐου.

Το ενδέκατο φυλλάδιο ασκήσεων είναι εδώ.

14 Μαΐου.

Λόγω διοικητικού προβλήματος που έχει να κάνει με το Τμήμα, η δεύτερη πρόοδος μάλλον θα αλλάξει ώρα. Θα γίνει την ίδια ημέρα, 25 Μαΐου, αλλά 3-5 και 5-7 (αντί 11-1 και 1-3).

18 Μαΐου.

Το δωδέκατο φυλλάδιο ασκήσεων είναι εδώ. Αυτό είναι το τελευταίο φυλλάδιο.

20 Μαΐου.

Οι λύσεις του ενδέκατου φυλλαδίου ασκήσεων είναι εδώ.

21 Μαΐου.

Εδώ είναι και οι λύσεις του δωδέκατου φυλλαδίου ασκήσεων.

25 Μαΐου.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης προόδου είναι εδώ. Πανηγυρίστε!

27 Μαΐου.

Εδώ θα βρείτε τα θέματα της πρώτης προόδου και εδώ τα θέματα της δεύτερης προόδου.

Δεν πιστεύω να πήρε κανείς στα σοβαρά τους "βαθμούς" που ανάρτησα προχθές ... Δεν είναι τόοοσο χάλια τα πράγματα.

30 Μαΐου.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης προόδου είναι εδώ.

Η πρώτη στήλη έχει τους βαθμούς της πρώτης προόδου, η δεύτερη τους βαθμούς της δεύτερης προόδου και η τρίτη στήλη τους βαθμούς όσων πήραν τουλάχιστον 2,5 και στις δύο προόδους.

Όποιος έχει τουλάχιστον 5 στην τρίτη στήλη έχει περάσει το μάθημα και δεν έρχεται στο τελικό διαγώνισμα. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να έρθουν στο τελικό διαγώνισμα.

Παρακαλείται η φοιτήτρια Παυλάκη Φραντζέσκα-Αντωνία να επικοινωνήσει μαζί μου με e-mail.

19 Μαΐου.

Τα αποτελέσματα του τελικού διαγωνίσματος είναι εδώ.

Φυσικά, δεν περιλαμβάνονται όσοι έχουν ήδη περάσει από τις δύο πρώτες προόδους.

3 Σεπτεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης Σεπτεμβρίου είναι εδώ.



Mihalis Papadimitrakis 2016-09-26